top of page
Berkey -48_edited.jpg

GAIA SANTUCCIO

Gaia je původem ze Sicílie. Od svých 16 let žila na mnoha místech Evropy a ve Velké Británii. Nejprve studovala mimickou techniku Etienna Decrouxe v Moveo v Barceloně a v roce 2014 absolvovala Circomedia v Bristolu a National Centre for Circus Arts v Londýně. V červnu 2022 ukončila magisterském studiu na DOCH (University of Dance and Circus) v oboru Contemporary Circus Practices. Následně byla součástí pilotního ročníku, který vedl  Roberto Magro, ICCAR - International Circus Centre for Artistic Research.

Jádrem jejího tvůrčího zkoumání je výzkum pohybu prostřednictvím uzlů a cítění. Její workshopy jsou koncipovány tak, aby účastníky podněcovaly k rozvoji jejich stylu, slov a jazyka prostřednictvím přístupů zaměřených na stimulaci k niternému přemýšlení skrze pohyb a zkušenosti s lanem pro vědomější a hlubší praxi. Její choreografický výzkum je rozvíjen prostřednictvím strukturovaných zadání, která mají účastníky podněcovat k posílení nejen atletických, ale především adaptačních dovedností. Jádrem jejího zkoumání je rovnocenný dialog mezi těly - živými i neživými - zapojenými do procesu. Součástí jejího cirkusového zkoumání je také psaní, pohyb, fotografování, videografie, čtení a háčkování.

MANIPULACE S LANEM - ŘEČ UZLŮ

Během tohoto setkání se Gaia s účastníky podělí o hlavní metodiku, kterou vyvinula během svého magisterského studia na DOCH ve Švédsku. Jedná se o řadu improvizačních přístupů založených na úkolech, jejichž cílem je vytvořit omezený prostor výzkumu, v němž mohou účastníci volně experimentovat na vzdušném aparátu. Důraz při takovém zkoumání je kladen na nácvik používání jazyka uzlů, kde uzly jsou příležitostí pro nové cesty. Účelem je povzbudit účastníky k vědomým volbám, k přemýšlení prostřednictvím pohybu a k přítomnosti ZDE a TEĎ s cílem rozšířit a prohloubit adaptační dovednosti. Jejím cílem je rozšířit technické znalosti, které máme o naší praxi, prostřednictvím osobní zkušenosti a podnítit k přemýšlení v termínech uzlů namísto pouhých triků.

ČTVRTEK

17:30-19:30

PÁTEK
10
:30-12:30

PÁTEK
16:30-18:30

GAIA & BĚTKA
ANIMAL PLAY

Tato sekce se bude zabývat několika experimentálními cvičeními v rámci metodiky, kterou v současné době společně objevují a rozvíjejí Gaia Santuccio a Alžběta Tichá. Záměrem je prozkoumat lano z perspektivy hry, pro jednou ne tak vážně! Prostřednictvím zkušeností získáváme hlubší znalosti, v životě i s lanem. Prolínáním úkolů z pozemní akrobacie, tance a bojových umění s principy lana jsme vymysleli hry, jejichž prostřednictvím s pomocí partnera trénujeme neverbální komunikaci a zároveň je to příležitost vyzkoušet, kam až se dokážeme fyzicky a psychicky posunout. Cílem je pracovat se strategií a podpořit pohyb instinktem a pošťouchnout naši zvířecí stránku. Cestu budete sdílet s jedním partnerem, ve dvojicích na laně a šálách.

NEDĚLE
10:30-12:30

bottom of page