top of page
JonaH _DSC8405_edited.jpg

NICOLAS STOCCO

Je multidisciplinární cirkusový umělec, který se specializuje na závěsnou akrobacii a doplňuje ji taneční uměním a fyzickým divadlem. Narodil se v Argentině, kde se naučil základům cirkusových disciplín a jejich specifické techniky.

S vlastní metodikou nazvanou "Harmonický pohyb" vyučoval v Argentině, Chile, Mexiku, Španělsku, Itálii, Portugalsku a v dalších zemích. 
 

Působil jako učitel trapézu a kruhu v profesionálních cirkusových školách jako CODARTS (Nizozemsko - 2023) ACAPA (Nizozemsko - 2022/21), Carampa (Španělsko - 2020) a INAC (Portugalsko - 2019).
 

Zdokonalil také svou metodiku, aby mohla být prováděna na online platformě se skupinami od roku 2020.

HARMONICKÝ POHYB

Harmonický pohyb (Harmonic Motion) je metodika vyvinutá pro vzdušné akrobaty k učení, procvičování a optimalizaci jejich techniky. Ačkoliv se inspiruje různými vzdušnými aparáty, zaměřuje se především na provedení na statickém trapezu, tančícím trapezu a aerial hoopu (kruhu).
Hlavním cílem workshopu je pracovat na koordinaci ve vzduchu a naučit tělo spolupracovat s fyzikálními zákony, které budou ovlivňovat naše pohyby. Toho dosáhneme optimalizací technického jazyka prostřednictvím vnímání středu těla a lopatek a jejich pozice v prostoru. Mezi různými technikami se bude klást důraz na posilování středu těla jako nástroje pro zdokonalení švihů, správné provedení "kipů" neboli visů, technik otáčení a správné držení těla v různých podpěrech, rovnováhách a pohybech. Tato práce nám pomůže propojit technické prvky do plynulých sekvencí.
Techniky, které budeme rozvíjet: švihy (Beats/Swings), mrtvý bod (Kips - Pop Ups or Suspensions), rotace a otočky (Rotations and Twists),
 technika planku (Plank Technique), Technika Pull-upu - shybu (Pull-Up Technique), Technika Točení (Spinning Technique), pády nebo kontrolovaný risk (Falls or Controled Risk).

ČTVRTEK
17:30-19:30

PÁTEK
16:30-18:30

SOBOTA
14:00-16:00

bottom of page