top of page

Eliška Brtnická

_N9A1142_edited.jpg
20170216_1412_edited.jpg

Trapezistka Eliška Brtnická se dlouhodobě zabývá uměleckým výzkumem na poli současného cirkusu. Klade si otázky, co je to visutá hrazda, jaké může mít podoby, jakým způsobem se to odráží na pohybu těla a co tento pohyb přenáší na diváka. Její tvorba se vyznačuje výraznými výtvarnými prvky.*

*Z textu k představení Thin Skin

Eliška worshop

WORKSHOPY

Podoby hrazdy I.

ČTVRTEK 18:30 - 23:00

Podoby hrazdy II.

PÁTEK 10:30 - 12:30

Hrazda jako tyč, trubka, krátká, dlouhá nebo ohnutá. Hrazda u země, u stropu nebo u zdi. Hrazda s lany a bez lan. Hrazda jako výtvarný objekt. Cílem workshopu je přizvat kolegy ke mému uměleckému výzkumu, v němž se zabývám tím, co je hrazda, jak může vypadat a jak její podoba může podněcovat vznik pohybového a výrazového jazyka a následně vznik choreografie. Kromě různých parametrů kovových tyčí se při pohybu na hrazdě zabývám také opíráním se o prvky v prostoru (strop, stěna, podlaha, objekt). Na lekci bude nainstalováno několik specifických hrazd dle technických možností sálu.

bottom of page